Quyền sở hữu trí tuệ

BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU

  • Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo hoặc sản phẩm, kiểu dáng sản phẩm... đều thuộc quyền sở hữu của Giày Thủy Trắng và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
  • Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông,… vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Giày Thủy Trắng là xâm phạm quyền của Giày Thủy Trắng. Giày Thủy Trắng có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).