Thông tin liên hệ

Shop Giày Dép Thủy Trắng Online

Địa chỉ: 28/29/4 Phan Tây Hồ, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 0975 123 879
Call center: 0975 123 879
Email: shopgiaythuytrang@gmail.com
Website: www.giaythuytrang.vn


Địa chỉ: (Kho hàng) 28/29/4 Phan Tây Hồ, phường 7, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Ý kiến khách hàng